2018

informacijama dajemo poslovno značenje

Karmela Dešković

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Članica

Nataša Mikuš Žigman

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Državna tajnica

Nakon završenog Pravnog fakulteta u Zagrebu godine Karmela Dešković je položila državni stručni ispit i pravosudni ispit te obavljala stručne poslove u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji u Službi za opće poslove vezano za rad udruga i inspekcijski nadzor nad istima. U Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave počinje raditi 2006. godine kao stručna savjetnica, dok je u svibnju 2015. godine imenovana članicom vijeća Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Iskustvo na području javne nabave stekla je također i radom kao naručitelj provođenjem postupaka javne nabave, a znanje usavršavala sudjelovanje na stručnim seminarima i konferencijama iz područja javne nabave.

Predavanja / okrugli stol:

  • 02 Dan

Panel: Utvrđivanje činjeničnog stanja u sporu o javnoj nabavi – teret dokaza

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Požurite!

Osigurajte svoje
mjesto na
konferenciji

1.650 kn

Kotizacija

Cijena kotizacije iznosi 1.650 kn + pdv

%

Popusti

  • 10%  za 3 – 6 sudionika iz iste tvrtke
  • 20% za 7 i više sudionika iz iste tvrtke

*

Uključeno

  • sudjelovanje na predavanjima oba dana
  • konferencijski materijali
  • zbornik radova o pravnoj zaštiti i javnoj nabavi
  • kava u pauzi i ručak
  • aktualno izdanje tjednika Lider

Izdvajamo iz

Prijavite se

ORGANIZATOR

POKROVITELJ

UZ POTPORU

AKADEMSKI PARTNER